Giờ Xanh

Day

January 24, 2014

Tìm hiểu Giờ Xanh

Dự án Giờ Xanh (tiền thân là Green Talk) của Trung tâm UNESCO-SECC, lấy hoạt động chủ đạo là Giờ Xanh - Giờ nhặt rác vì môi trường Việt Nam.