Giờ Xanh

Day

July 26, 2014

Green Talk 2012 – Lễ ra quân Khởi động Green Talk

Nhằm kêu gọi và nâng cao ý thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và đồng thời khơi gợi sự chủ động lên tiếng của tất cả mọi người GreenTalk đã thực hiện chương trình đầu tiên với khẩu hiệu “Im lặng hay lên tiếng?”