Giờ Xanh

Day

July 28, 2014

Báo cáo tổng kết 2014 – Ngày Trái Đất

Được sự ủy quyền của Mạng lưới Ngày Trái Đất toàn cầu, Dự án GreenTalk với sự đồng hành của công ty Bridgestone Việt Nam và Công ty Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức chương trình Ngày Trái Đất chính thức đầu tiên tại Việt Nam.