Giờ Xanh

Day

October 18, 2014

Thông báo đợt cuối cùng phát GCN năm 2014

Tổng số 345 GCN vẫn chưa được nhận này là của 345 TNV đã tham gia và đồng hành cùng dự án và Ban Nhân sự rất trân trọng những GCN này, đó như là một món quà lưu niệm mà Green Talk muốn cảm ơn các bạn TNV.