Giờ Xanh

Day

November 3, 2014

Hội Thảo tuyệt vời dành riêng cho sinh viên

Ngày 19/11 này, hội thảo “Sinh viên - Bạn cần gì?” do Green Talk phối hợp cùng Youth Development Corporation (YDC) tổ chức, với những chia sẽ hướng dẫn tận tình từ diễn giả nổi tiếng Vũ Đức Trí Thể sẽ là lựa chọn cực kỳ lý tưởng cho bạn!