Giờ Xanh

Ban Quản lýqua các năm

GIÁM ĐỐC

Đinh Thị Vũ Trinh
Giám đốc Trung tâm UNESCO-SECC

trinhdinhthivu@gmail.com

Đang ứng cử...
Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO-SECC

THAM VẤN CHO DỰ ÁN


Nguyễn Ngọc Quang Bảo
MC Yan TV

Profile

Trần Hào Quang
Sinh năm 1991 – Đại học FPT

Profile

Trần Hoàng Lân
Sinh năm 1992 - Đại học FPT

Profile

Phạm Thị Thắm
Cty CP Truyền thông và Thương mại BHV

Profile

 

BQL GIỜ XANH 2015


Phạm Thị Hồ Phương
Quản lý dự án - Trưởng Ban Nhân sự

hophuong1192@gmail.com

Profile

Nguyễn Trương Bích Ngọc
Thư ký dự án - Trưởng Ban Marketing - Đối ngoại

Profile

Nguyễn Thị Minh Thư
Trưởng Team Tổ chức sự kiện

Profile

Lê Tịnh Minh
Trưởng Team Thiết kế

letinhminh@gmail.com

Profile

Âu Chí Hoàng
Trưởng Team Truyền thông

hoangbach.br@gmail.com

Profile

Đang ứng cử...
Phó Ban Marketing - Đối ngoại

BQL GREEN TALK 2014


Hà Thị Kim Tuyền
Trưởng Ban Tổ chức sự kiện

Sinh năm 1993 – Sinh viên năm 3 trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM

Huỳnh Thị Thùy Vi
Trưởng Ban Nhân sự

Sinh năm 1994 – Sinh viên năm 2 trường ĐH Tài chính – Marketing

Nguyễn Thị Anh Thi
Trưởng Ban Truyền thông

Sinh năm 1992 – Sinh viên năm 4 trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Nguyễn Trương Bích Ngọc
Trưởng Ban Marketing - Đối ngoại

Sinh năm 1992 – Sinh viên năm 4 trường ĐH Tài chính – Marketing

Trần Hoàng Lân
Trưởng Ban Thiết kế

Sinh năm 1992 – Sinh viên năm 4 trường ĐH FPT

Nguyễn Trọng Nghĩa
Phó Ban Truyền thông

Sinh năm 1994 – Sinh viên năm 2 trường CĐ Kinh tế Đối ngoại

Vũ Chánh Luận
Phó Ban Thiết kế

Sinh năm 1992 – Sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM

Nguyễn Tất Lợi
Phó Ban Tổ chức sự kiện

Sinh năm 1992 – Sinh viên năm 4 trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

 

BQL GREEN TALK 2013


Trần Thiên Văn
Trưởng Ban Cổ động

Sinh năm 1991 – Sinh viên năm 4 trường ĐH Nông lâm TP.HCM

Phạm Thị Thắm
Trưởng Ban Nhân sự

Sinh năm 1991 – Sinh viên năm 4 trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM

Đặng Ngọc Bình
Trưởng Ban Truyền thông

Sinh năm 1991 – Sinh viên năm 3 trường ĐH Tài chính – Marketing

Trần Hào Quang
Trưởng Ban Martketing - Đối ngoại

Sinh năm 1991 – Sinh viên năm 4 trường ĐH FPT

Trần Hoàng Lân
Trưởng Ban Thiết kế

Sinh năm 1992 – Sinh viên năm 3 trường ĐH FPT

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Phó Ban Nhân sự

Sinh năm 1994 – Sinh viên năm 2 trường ĐH Kinh tế – Luật TP.HCM

Nguyễn Đào Xuân Định
Phó Ban Cổ động

Sinh năm 1993 – Sinh viên năm 2 trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

Phạm Thị Hồ Phương
Thủ lĩnh Giờ xanh toàn quốc

Sinh năm 1992 – Sinh viên năm 3 trường CĐ Kinh tế Đối ngoại

 

BQL GREEN TALK 2012


Trần Thiên Văn
Trưởng Ban Cổ động

Sinh năm 1991 – Sinh viên năm 3 trường ĐH Nông lâm TP.HCM

Phạm Thị Thắm
Trưởng Ban Nhân sự - Hậu cần

Sinh năm 1991 – Sinh viên năm 3 trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM

Trương Hồng Huế
Trưởng Ban Truyền thông

Sinh năm 1992 – Sinh viên năm 2 trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trần Hào Quang
Trưởng Ban Marketing - Đối ngoại

Sinh năm 1991 – Sinh viên năm 3 trường ĐH FPT

Đinh Chí Trung
Trưởng Ban Thiết kế - Hậu kì
Nguyễn Thị Nhã Quyên
Trợ lý dự án

Sinh năm 1987 – Today’s Education