Giờ Xanh

Be A Volunteer We need you.

Vị trí

Các vị trí tuyển dụng mời bạn xem chi tiết Kế hoạch tuyển dụng Giờ Xanh 2015.

volunteer-2

Quyền lợi

  • Được hoạt động và thực tập trong môi trường “khẳng định khả năng bản thân”, các ý tưởng tốt có cơ hội được phát huy triệt để.
  • Được tham gia vào chương trình mang quy mô toàn quốc (Giờ xanh)
  • Có cơ hội nhận Bằng khen từ UNESCO Việt Nam và vươn đến UNESCO Thế giới.
  • Cơ hội việc làm và du học tại các chuyên ngành liên quan đến tổ chức phi lợi nhuận.
  • Được lĩnh hội toàn bộ kinh nghiệm về công việc lẫn quy cách ứng xử với môi trường xã hội.
  • Được tham gia miễn phí một số khóa đào tạo hữu ích tại Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam – Văn phòng Tổng đại diện Phía Nam và tạo mọi điều kiện giúp ích cho việc học và công việc của bạn!
  • Những TNV xuất sắc sẽ có cơ hội được giữ lại thực tập/ làm việc tại Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam – Văn phòng Tổng đại diện Phía Nam.

Các Ban đang tuyển dụng

Chi tiết về cơ cấu tổ chức và hoạt động của mỗi ban, mời bạn xem tại Cơ cấu tổ chức Dự án Giờ Xanh.

Góc chia sẻ

Quy trình tuyển dụng

Điền vào  Đơn đăng ký theo mẫu.

Phỏng vấn trực tiếp với BQL Dự án.