Giờ Xanh

Đại sứ Giờ Xanh

ĐẠI SỨ


Nhạc sĩ Trần Lập
Hoa hậu Ngọc Hân
Nam vương Trương Nam Thành

NGƯỜI NỔI TIẾNG


VJ Quang Bảo
Nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng
Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc
Người đẹp Hoàng Yến
Diễn viên nhí Tam Triều Dâng
Nhóm MTV
Ông Nguyễn Bửu Hội
Phó Tổng GĐ Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
Ông Hiroyuki Saito
Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Kinh doanh lốp xe Bridgestone Việt Nam