Giờ Xanh

TNV cơ hữu

Danh sách TNV Cơ hữu Dự án Giờ Xanh 2015

BAN NHÂN SỰ

 1. Lê Hoàng Hải Đăng – SV năm 2 – ĐH Tài nguyên và Môi trường
 2. Dư Thị Mỹ Loan – ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn
 3. Nguyễn Hà Bích Phương – SV năm 2 – ĐH Kinh tế TP.HCM
 4. Nguyễn Lê Thảo Vy – ĐH Tài chính Marketing
 5. Trần Ái Uyên – ĐH Luật TP.HCM

BAN MARKETING ĐỐI NGOẠI

 1. Nguyễn Phạm Hải Anh – ĐH Kinh tế TP.HCM
 2. Lê Nguyễn Ngọc Diệp – SV năm 1 – ĐH Kinh tế – Luật
 3. Đặng Thị Thanh Loan – SV năm 2 – ĐH Kinh tế – Luật
 4. Nguyễn Bảo Trâm – SV năm 3 – ĐH Ngân hàng
 5. Hồ Thị Thu Vân – SV năm 1 – ĐH Ngoại thương

BAN TRUYỀN THÔNG – TỔ CHỨC SỰ KIỆN

 1. Phan Nguyên Ảnh – ĐH Tài nguyên và Môi trường
 2. Phan Thụy Khánh Hà – SV năm 2 – ĐH Dân lập Văn Lang
 3. Bùi Chí Hùng – SV năm 3 – ĐH Kinh tế TP.HCM
 4. Nguyễn Thị Thanh Hương – SV năm 3 – CĐ Tài chính Hải quan
 5. Lê Ngọc Bảo Khuyên – ĐH Luật TP.HCM
 6. Trần Kiều Hồng Loan – SV năm 1 – ĐH Tài chính Marketing
 7. Phạm Thị Ngọc Mỹ – SV năm 3 – ĐH Ngoại Thương
 8. Nguyễn Hoài Nam – SV năm 2 – ĐH Tôn Đức Thắng
 9. Lê Phương Thảo Nhi – SV năm 3 – ĐH Ngoại thương
 10. Trần Thị Quỳnh Như – SV năm 2 – ĐH Ngoại thương
 11. Bùi Văn Phú – SV năm 2 – ĐH FPT
 12. Phan Vĩnh Đông Phương – SV năm 2 – ĐH Bách Khoa
 13. Nguyễn Thị Trang – SV năm 1 – ĐH Ngoại thương
 14. Nguyễn Hữu Diễm Thư – ĐH Công nghiệp TP.HCM
 15. Lê Thế Vĩnh – SV năm 3 – ĐH Kinh tế – Luật

Ban Nhân sự

Leave a Reply