Giờ Xanh

Danh sách TNV xuất sắc đã đóng góp cho dự án

Tình nguyện viên

Danh sách TNV xuất sắc đã đóng góp cho dự án

Danh sách các TNV xuất sắc đã đóng góp cho dự án năm 2013

 1. Đặng Ngọc Bình – Trợ lý dự án – Du học sinh tại Đức
 2. Phạm Thị Hồ Phương – Thủ lĩnh Giờ xanh toàn quốc năm 2013 – Sinh viên năm 3 trường CĐ Kinh tế Đối ngoại
 3. Ông Thị Thùy Dương – Thực tập sinh – Sinh viên năm 3 trường CĐ Kinh tế đối ngoại
 4. Nguyễn Thị Hồng Hiền – Thực tập sinh – Sinh viên năm 3 trường ĐH Tài chính – Marketing
 5. Đào Thị Chung – Thực tập sinh – Sinh viên năm 3 trường ĐH Tài chính – Marketing
 6. Võ Đình Huy – Thực tập sinh – Sinh viên năm 3 trường CĐ Kinh tế – Công nghệ TP.HCM
 7. Lê Trường Sơn – Ban Marketing Đối ngoại – Sinh viên năm 3 trường ĐH Kinh tế TP.HCM.
 8. Lương Văn Tín – Thực tập sinh – Sinh viên năm 3 trường CĐ Kinh tế – Công nghệ TP.HCM

Danh sách các TNV xuất sắc đã đóng góp cho dự án năm 2014

 1. Phạm Hồng Hiếu – Quản lý Logistics – Sinh viên năm 3 trường ĐH Ngoại thương
 2. Trần Thị Hồng Gấm – Ban Tổ chức sự kiện – Sinh viên năm 3 trường CĐ Kinh tế đối ngoại
 3. Đinh Hữu Ngọc Sơn – Ban Tổ chức sự kiện – Sinh viên năm 3 trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
 4. Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Ban Marketing Đối ngoại – Sinh viên năm 2 trường ĐH Hoa Sen.
 5. Trần Thị Lệ Thi – Ban Nhân sự – Trường CĐ Kinh tế – Công nghệ TP.HCM
 6. Nguyễn Thị Minh Thư – Ban Tổ chức sự kiện – Sinh viên năm 3 trường ĐH Văn hóa TP.HCM

Leave a Reply