Giờ Xanh

Giờ Xanh Giải Phóng Rác 2017

Vào sáng ngày 25/03/2017, chương trình Giờ Xanh 2017 do Trung tâm Giáo dục Kỹ năng và Truyền thông Cộng đồng SECC và các đơn vị đồng tổ chức đã ra quân và diễn ra thành công tốt đẹp. Với sự tham gia của hơn 100 tình nguyện viên SECC, chương trình đã góp phần làm sạch – đẹp cảnh quan khu vực đường 37, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM cũng như tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

Là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Ngừng thờ ơ hay ngừng thở – kêu gọi chung tay lan tỏa thông điệp màu xanh,  hướng