Giờ Xanh

Green Talk 2012 – Đại học Nông Lâm hưởng ứng Green Talk

A. MỤC TIÊU ĐỀ RA

Đem Dự án Green Talk đến gần hơn với các bạn sinh viên.

B. KẾT QUẢ TRUYỀN THÔNG

2 lượt tin, bài, phát thanh, truyền hình
+ Báo chí: 2 tin/bài/phóng sự
+ Truyền hình, video clip: 0 lượt
+ Phát thanh: 0 lượt
ĐƠN VỊ LINK THÔNG TIN/ GHI CHÚ
  Thanh Niên Online   HLV Trần Lập làm đại sứ Green Talk
  Sài Gòn Giải Trí   HLV Trần Lập làm đại sứ Green Talk

Leave a Reply