Giờ Xanh

Green Talk 2013

Các video chọn lọc của Green Talk 2013

Flashmob Giờ Trái Đất Việt Nam 2013

[VTV] Khoảnh khắc thường ngày: Dấu vân tay vì môi trường

[Tuổi trẻ Online] Giờ Xanh đặc biệt tại Cần Giờ

[VTV] Gian hàng Xanh cùng Hoa hậu Ngọc Hân

[VTV] – Gian hàng xanh NVH Thanh niên

[Tuổi trẻ online] – Giờ xanh toàn quốc 19/05

Leave a Reply