Giờ Xanh


Liên hệ Tài trợ - Tổ chức

Đinh Thị Vũ Trinh

Giám đốc Trung tâm UNESCO-SECC
[T]: 0973 930 357 – 0903 029 457
[E]: trinh.unesco.secc@gmail.com


Liên hệ Hoạt động TNV

Nông Bích Yến

Quản lý dự án
[T]: 0968 292 268
[E]: yen.secc@gmail.com


Liên hệ Văn phòng

Trung tâm UNESCO-SECC

[A]: Số 50/12 đường số 79, phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM
[T]: 08 22 00 36 93 – 0903309299
[E]: contact@gioxanh.org