Giờ Xanh

Báo đài đưa tin

Báo cáo tổng kết 2014 – Ngày Trái Đất

Được sự ủy quyền của Mạng lưới Ngày Trái Đất toàn cầu, Dự án GreenTalk với sự đồng hành của công ty Bridgestone Việt Nam và Công ty Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức chương trình Ngày Trái Đất chính thức đầu tiên tại Việt Nam.

Green Talk 2012 – Lễ ra quân Khởi động Green Talk

Nhằm kêu gọi và nâng cao ý thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và đồng thời khơi gợi sự chủ động lên tiếng của tất cả mọi người GreenTalk đã thực hiện chương trình đầu tiên với khẩu hiệu “Im lặng hay lên tiếng?”