Giờ Xanh

Thông cáo báo chí Dance for kids – Ngày khai trường rộn rã 2016

Nội dung Thông cáo báo chí:

File PDF [SECC] TCBC 05.09.2016 DFK

File Word [SECC] TCBC 05.09.2016 DFK

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Dự án DANCE FOR KIDS

(Chương trình Ngày Khai Trường Rộn Rã 2016)

Đơn vị tổ chức: Trung Tâm Giáo dục Kỹ năng & Truyền thông Cộng đồng SECC.

Thời gian:

Tổng duyệt chương trình: 15g00 ngày 01/9/2016.

Chương trình chính: 7g30 đến 10g00 ngày 05/9/2016.

Địa điểm: Trường Tiểu học Tạ Uyên, đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, Tp.HCM.

Thành phần tham dự:

– Giám đốc Trung tâm SECC: Th.S Đinh Thị Vũ Trinh.

– Đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo.

– Đại diện Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Nhà Bè.

– Hiệu trưởng trường Tiểu học Tạ Uyên: Trần Thị Lợi.

– Hiệu phó trường Tiểu học Tạ Uyên: Võ Thị Phới  & Nguyễn