Giờ Xanh

Danh sách TNV

Vòng làm việc nhóm – Thử thách cuối cùng đến với hành trình Green Talk 2015

Vào lúc 14h ngày 11/10, buổi làm việc nhóm của 28 ứng cử viên TNV cơ hữu của dự án Green Talk 2015 được chọn ra từ vòng phỏng vấn đã diễn ra tại Trung Tâm UNESCO-CEP. . Các nhóm đã làm việc hết công suất để thể hiện khả năng làm việc nhóm của mình cũng nhưng vẫn có “đất diễn” cho những ứng cử viên nổi trội.